facilities: ผ้าขนหนู

ห้องพัก the chic lipe

ห้องพักรวมหญิงล้วนเตียงเดี่ยว 2 ชั้น

ห้องพักขนาดเล็ก เหมาะสำหรับหญิงเดี่ยว ในห้องนี้มีเตียงเดี่ยว ซึ่งจะเป็นการแบ่งเป็นแบบเตียงเดี่ยว หรือมีจำนวนจำกัด อาจจะมีห้องส่วนตัวแบ่งเป็นแบบปิดและเปิดตามที่เป็นไปตามการจัดห้องของโฮสเทล

ห้องพัก the chic lipe

ห้องแสตนดาร์ด

ห้องพักที่มีขนาดและการตกแต่งตามมาตรฐานทั่วไป มักจะมีเตียง ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ ห้องมาตรฐานอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและการจัดวาง แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่รวมคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ระเบียงหรือพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม

the chic lipe

ห้องพักรวมเตียงคู่ 2 ชั้น

ห้องพักที่มีเตียงเสริม 2 เตียง ซึ่งจะเป็นการแบ่งเป็นแบบเตียงเสริม 2 เตียง ซึ่งอาจเป็นแบบเปิดแบบเดียว แต่อาจไม่เป็นเสมอกันในห้องทั้งหมด อาจจะมีห้องส่วนร่วมเปิดให้คนทุกเพศใช้ แต่อาจจะไม่เป็นเสมอกันในห้องทั้งหมด

the chic lipe

ห้องพักรวมเตียงเดี่ยว 2 ชั้น

ห้องพักขนาดเล็ก เหมาะสำหรับทุกเพศ ในห้องนี้มีเตียงเดี่ยว ซึ่งจะเป็นการแบ่งเป็นแบบเตียงเดี่ยว หรือมีจำนวนจำกัด อาจจะมีห้องส่วนตัวแบ่งเป็นแบบปิดและเปิดตามที่เป็นไปตามการจัดห้องของโฮสเทล ตลอดจนอาจจะมีห้องส่วนร่วมเปิดให้คนทุกเพศใช้