Common Area: ไดร์เป่าผม

ห้องพัก the chic lipe

ห้องพักรวมหญิงล้วนเตียงเดี่ยว 2 ชั้น

ห้องพักขนาดเล็ก เหมาะสำหรับหญิงเดี่ยว ในห้องนี้มีเตียงเดี่ยว ซึ่งจะเป็นการแบ่งเป็นแบบเตียงเดี่ยว หรือมีจำนวนจำกัด อาจจะมีห้องส่วนตัวแบ่งเป็นแบบปิดและเปิดตามที่เป็นไปตามการจัดห้องของโฮสเทล

the chic lipe

ห้องพักรวมเตียงคู่ 2 ชั้น

ห้องพักที่มีเตียงเสริม 2 เตียง ซึ่งจะเป็นการแบ่งเป็นแบบเตียงเสริม 2 เตียง ซึ่งอาจเป็นแบบเปิดแบบเดียว แต่อาจไม่เป็นเสมอกันในห้องทั้งหมด อาจจะมีห้องส่วนร่วมเปิดให้คนทุกเพศใช้ แต่อาจจะไม่เป็นเสมอกันในห้องทั้งหมด

the chic lipe

ห้องพักรวมเตียงเดี่ยว 2 ชั้น

ห้องพักขนาดเล็ก เหมาะสำหรับทุกเพศ ในห้องนี้มีเตียงเดี่ยว ซึ่งจะเป็นการแบ่งเป็นแบบเตียงเดี่ยว หรือมีจำนวนจำกัด อาจจะมีห้องส่วนตัวแบ่งเป็นแบบปิดและเปิดตามที่เป็นไปตามการจัดห้องของโฮสเทล ตลอดจนอาจจะมีห้องส่วนร่วมเปิดให้คนทุกเพศใช้